Detail Organisme Kepiting

SPESIES
Grapsus albolineatus
AUTHOR
Lamarck, 1818
SPESIFIKASI
Karapas berbentuk hampir bulat, front hampir lurus dan lebarnya kurang dari setengahnya lebar karapas, sisi samping karapas cembung dan mempunyai satu gigi di belakang gigi orbital. Merus pada mexilliped ketiga cenderung lebih memanjang daripada melebar. Bagian dalam capit mempunyai duri-duri. Capit pada kepiting jantan lebih besar daripada betina-nya. Meskipun kepiting ini mempunyai gerakan yang cukup cepat dan aktif naik kebebatuan, tetapi mudah mati bila terjebak air surut.